top banner forum

Ngày tươi đẹp, Người tươi đẹp,

Cuộc sống đẹp tươi, Tại sao lại không chứ?

Đừng bao giờ chán đời, hãy để đời chán *_^

_______________________*******************_______________________

Hãy gởi bài cho ad tới địa chỉ email: support@kengo.com.vn nhé

_______________________*******************_______________________