• Mỗi khách hàng chỉ sở hữu 1 tài khoản.

  • Các ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

  • Không áp dụng chung 2 hay nhiều ưu đãi trên cùng 1 hóa đơn.

  • Hóa đơn được chiết khấu dưới bất kì hình thức nào (chiết khấu do quy đổi điểm tích lũy, chiết khấu do áp dụng chương trình,…) đều không được tích thêm điểm vào thẻ tích điểm (nếu có)

  • Xuất trình thẻ hoặc mã số ưu đãi trước khi thanh toán để được nhận điểm tích lũy và được hưởng các ưu đãi dành riêng cho Khách hàng thành viên.

  • Các quyền lợi và điều kiện ưu đãi có thể thay đổi tùy theo quy định tại từng thời điểm của Oh-kinaki Store.

  • Điểm tích lũy chỉ và các ưu đãi được tính khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin để tích hợp vào phần mềm quản lý khách hàng và có giao dịch mua hàng không chiết khấu thành công.

  • Oh-kinaki Store không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng nếu thông tin hồ sơ do khách hàng cung cấp không đầy đủ và chính xác.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Hotline: 0934.61.99.69 – 0938.80.22.83 – Tel: 024.6668.0240  hoặc gửi e-mail về địa chỉ: support@kengo.com.vn.