• Trong trường hợp đơn hàng được hủy bởi Oh-kinaki Store, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo đến Quý khách trong thời gian sớm nhất. Quý khách sẽ không phải trả bất kỳ chi phí nào trong trường hợp này.

  • Trong trường hợp đơn hàng được hủy bởi Quý khách, Quý khách phải có trách nhiệm thông báo đến chúng tôi trong thời gian sớm nhất. Nếu không, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết khi đơn hàng đã được xử lý.

  • Trong trường hợp Quý khách đã thanh toán trực tuyến, chúng tôi sẽ hoàn trả tiền mua hàng thông qua tài khoản ngân hàng của Quý khách và đơn hàng sẽ được hủy ngay sau đó.

  • Quý khách lưu ý phí dịch vụ cho xử lý giao dịch thẻ với ngân hàng sẽ không hoàn trả một khi đã thanh toán.

  • Xin Quý khách vui lòng liên hệ với Bộ phận chăm sóc Khách hàng Online theo đường dây nóng 0934.61.99.69 – 0938.80.22.83 hoặc chat trực tuyến với chúng tôi trước khi hủy đơn hàng để được hướng dẫn thêm.